Skip to content

Fokusgrupp om mänskliga rättigheter!

På uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet genomför AskSweden en fokusgrupp med temat mänskliga rättigheter. Var med i årets kanske viktigaste fokusgrupp och hjälp till att utveckla en europisk informationskampanj om mänskliga rättigheter!
Av Johan Jyrwall
 
 
 

Beskrivning

Vi lever in en orolig tid. Idag, mer än någonsin, finns det ett behov av att stå upp för mänskliga rättigheter såsom icke-diskriminering, jämställdhet, barns rättigheter etc. EU-kommissionen genomför fokusgrupper i ett antal länder, bland annat Cypern, Malta, Nederländerna samt Sverige, för att inhämta information och åsikter från medborgarna i detta ämne.

AskSweden har fått i uppdrag att rekrytera deltagare till gruppen i Sverige och söker frivilliga personer som vill dela med sig av sina åsikter.

Vi söker

Kvinnor mellan 25 och 39 år över hela landet som kan tänka sig att ge 1,5 timme av sin tid för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.

Vi erbjuder

I denna fokusgrupp utgår ingen ersättning.

Däremot erbjuder vi en unik möjlighet att ge dina åsikter direkt till EU-kommissionen och de som arbetar med att informera om de mänskliga rättigheterna.

Praktisk information

Fokusgruppen genomförs online via Zoom, torsdagen den 3:e juni, mellan klockan 17:00 och 18:30.

 

Status:

Projektet är avslutat!

Format:
Fokusgrupp online.

 

Genomförs:
3/6 2021

 

Author

Johan Jyrwall

Key Account, Partner
 

Johan have a solid track record in delivering insights for over 20 years for clients, domestic and international.

 

Johan is an experienced researcher, entrepreneur, and project manager.