Skip to content

En unik studie om Svensk tvångsvård.

Tillsammans med Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa genomför AskSweden en unik studie om mänskliga rättigheter inom svensk tvångsvård.
Av Johan Jyrwall
 
 
 
Undersökningen vänder sig till personer som är, eller varit intagna, i någon form av tvångsvård under de senaste fem åren. Olika regioner och institutioner omfattas av samma regelverk men kan ha olika interna rutiner och arbetssätt. De intagna är ofta i en utsatt situation och kan ha svårt att hävda sina rättigheter. Det är därför viktigt att få fram information om hur de upplever situationen i svensk tvångsvård på annat sätt.

Undersökningen kompletterar befintliga utredningar och statistik med de intagnas perspektiv på användningen av olika tvångsåtgärder. Studien skall även ge svar på om de intagna har fått information om sina rättigheter på ett sätt som de kan förstå och om de upplever att de involverats i valet av behandlingsmetoder etc.

”Resultatet kommer årligen lanseras den 10 oktober och ligga till grund för vårt fortsatta arbete gällande mänskliga rättigheter inom svensk tvångsvård” säger Annika Åkerberg hos Civil Rights Defenders.

Mer information om enkäten finns på Civil Rights Defenders webbplats, https://crd.org/sv/2020/09/01/tvangsvardsenkat/

 

Vill du veta hur vi gått tillväga?

Ring

Johan Jyrwall
 Mail or +46 735 455 923

Author

Johan Jyrwall

Key Account, Partner
 

Johan have a solid track record in delivering insights for over 20 years for clients, domestic and international.

 

Johan is an experienced researcher, entrepreneur, and project manager.